Fana: At a Speed of Life!

Tiyaatirri Gumaa Finfinnee fi naannoleetti daawwatamuufi

0 54
Finfinnee, Eebila 7,2011(FBC)- Tiyaatirri Oromoo; Gumaan guutuu biyyaatti daawwidhaaf dhiyaachudhaafi.
 
Tiyaatirichi kaleessa Eebila 6,2011 Giddugala Aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti ebbifameera.
 
Tiyaatirri Gumaa bara 1991 yeroo jalqabaatif galma Tiyaatira Biyyoolessaatti daawwidhaaf dhiyaatee ture, sababii haala yeroorraa kan ka’e waltajjiirraa fagaatet ture.
 
Yaata’uutii amma akka haaraatti qophaa’udhaan guutuu biyyaarratti daawwidhaaf dhiyaachudhaafi.
 
Tiyaatirichi sirna demokraasii Gadaa Oromoon addunyaadhaf gumaache keessaa tokko kan ta’e gumaarratti xiyyeeffata.
 
Tiyaatirichaan artiistonni buleeyyii fi haaraan bebbeekkamoo ta’an 40 hanga 50 ta’an hammatamaniiru.
 
Taatoon tiyaatirichaa, Gaazexeessaa fi Artiist Daadhii Tufaan FBCtti akka himetti tiyaatirri kaleessa ebbifame, Giddugala Aadaa Oromootti torbee torbeedhan Dilbata waaree booda sa’aa 7:30 irraa eegalee, magaalota jajjaboo fi dhaabbilee barnoota olaanoo naannoo Oromiyaa keessatti argaman, yuunvarsiitiiwwan naannolee Ityoophiyaarratti argaman mararrattis ni agarsiifama.
 
Barreessitoonni tiyaatirichaa; barsiisaa Yuunvarsiitii Finfinnee Dooktar Mulgeetaa Nagaasaa fi Artiist Diimaa Abarraadha.
 
Qopheessitoonni ammoo; Artiist Fiqir Amsaaluu fi Artiist Diimaa Abarraadha.
 
Taatonni; Gaazexeessaa fi Artiist Daadhii Tufaa, Artiist Abbabach Ajjamaa, Artiist Taammiraat Kabbadaa, Artiist Fiqir Amsaaluu, Artiist Diimaa Abarraa, Artiist Tsaggaayee Birihaanee(Tiyaatira Biyyoolessaarraa), Caffee taa’icha Gumii Abbootii Gadaa Caalaa Soorii, Artiist Dhaabaa Garbaabaa, Artiist Addaamuu Gammachuu, Artiist Tasammaa Galataa, Artiist Galaanee Abarraa, Artiist Asnaaqach G/madin, Artiist Darribii Barbaadaa, artiistota haaraa fi buleeyyii 40 hanga 50 ta’anidha.
Comments
Loading...