Fana: At a Speed of Life!

Harmi  haadholii humnaa ol furdatanii ulfaatina daa’immanii irratti dhiibbaa qaba-qorannoo

0 285

Finfinnee, Eebila 3, 2011(FBC)-Harmi haadholii humnaa ol furdatanii ulfaatina daa’immanii irraan dhiibbaa akka geesisu qorannoon ifa taasiseera.

Argannoon qorannichaa akka mul’isutti moolookwuuliin aannan harma haadholii humnaa ol furdatanii irraa argamu kanneen haadholii ulfaatinni isaanii fayya qabeessa ta’e irraa argamurraa  gargar ta’uu ibsameera.

Kun immoo ulfaatina qaamolee daa’immanii irraan dhiibbaa akka gahu qorannoon haaraan kun irra gaheera.

Qoratoonni kunneen harmi haadholii humnaa ol furdatanii meetaabolitaanota ulfaatina daa’immanii irraan dhiibbaa geesisan akka of keessaa qabu mirkaneessaniiru.

Daa’imman ulfaatina humnaa ol ta’e qaban carraan dhibee suukkaaraa fi dhibeewwan biroof  saaxilamuu isaanii bal’aa ta’uus ibsameera qorannichaan.

Kaayyoon guddaan qorannoon kun gaggeeffame sababa ulfaatina humnaa oliif dhibeewwwan daa’imman irra gahuu danda’an addaan baasuun fala kennuuf ta’uu ibsameera.

Maddi፡-upi

 

Comments
Loading...