Fana: At a Speed of Life!

Wiirtuun yaalii fayyaa balaa tasaa ijaaramuufi

0 140

Finfinnee, Eebila 2, 2011(FBC)-Wiirtuun yaalii fayyaa balaa tasaa qofaaf keessatti kennamu magaalaa Finfinneetti ijaaramuuf ta’uu ibsameera.

Kun kan ibsame guyyaa har’aa yemmuu  Ministeerri Eegumsa Fayyaa waliigaltee ijaarsaa Dhaabbata Koonistiraakshinii Iteetee waliin walii mallatteessaan ta’uu ibsameera.

Ministirri Ministeera Eegumsa Fayyaa Dooktar Amiir Amaan akka dubbatanitti sababoota adda addaan balaa dhufan, dhukkuboonni tasa mudatan, miidhaan qaamaa fi balaawwan du’aaf nama saaxilan yeroo irraa gara yerootti dabalaa dhufaniiru.

Sababa kanaaf wiirtuun yaalii fayyaa balaa tasaa qofaaf keessatti kennamu magaalaa Finfinnee Hoospitaala Aalaartii keessatti ni ijaarama jedhaniiru.

Ijaarsa wiirtuu abbaa darbii 12 kanaaf baajanni Birrii miiliyoonni 700 fi miiliyoonni 51 kan qabame yoo ta’u, ijaarsi isaas waggoota 3 keessatti xumuramee tajaajilaaf ni oola jedhameet eegama.

Wiirtichis sireewwan ciisichaa dhibba 5 fi 50 kan qabu yoo ta’u, guyyaa guyyaan tajaajilamtoota kuma 2 hanga kuma 5 keessumeessuu akka danda’us ministirichi dabalanii ibsaniiru.

Baasiin ijaarsa wiirtichaas guutumaa guutuutti baajata mootummaan kan cufamu ta’uu odeeffannoon Ministeera Eegumsa Fayyaa irraa arganne ni mul’isa.

 

 

 

Comments
Loading...