Fana: At a Speed of Life!

Ogeeyyiin fayyaa  Taaywaan qoobii ijaa dubartii takkaa keessaatti kanniisota lubbuun jiran argan

0 674

Finfinnee, Eebila 1, 2011(FBC)-Ogeeyyiin fayyaa Taaywaan qoobii ijaa dubartii takkaa keessaattti kanniisota lubbuun jiran arguu isaanii beeksanii jiru.

Kanniisonni afur wayita imimmaan  dubartiittiii sooratan qoobii ija ishee keessatti kan argaman ta’uu ibsameera.

Kanniisonni kunneen lafa keessatti yookaan holqa damee mukaa keessatti damma kan hojjetan ta’uu fi sanyii kanniisaa hammaan xiqqaa ta’an ta’uus ibsameera.

Dubartiin umurii waggaa 20 kibba Taaywaan jiraatu tun wayita iddoo awwaalaa maatii ishee  qulqulleessitu wantoonni kun ija ishee seenuu ni dubbatti.

Wantoonni  ija ishee keessa seenan kun ashaawaa yookaan dhukkee ta’uu danda’a tilmaama jedhu kan qabdu dubartiin tun wayita sana ofii isheef  ija ishee qulqulleessuuf kan yaalte ta’uus ibsameera.

Yaa ta’u malee turtii yeroon booda miirri dhukubbii ijaa fi boo’ichi ijaa itti fufuu ibsameera.

Sababa miirri dhukubbii ijaa itti cimeef gara Hoospitaala Ijaa Yuunvaarsitii Feyuun yaalamuuf imaluun ishee kan dubbatame dubartiin tun.

Ogeeyyiin fayyaa ijaa yaalii dubartii tanaaf taasisaniin kanaan dura wanta arganii hin beekne kanniisonni afur lubbuun jiran qoobii ija ishee jalatti argamuun ibsameera.

Sanyiin kanniisota kunneenis amala dafqa dhangala’aa qaama namaa keessa bahu soorachuu kan qaban ta’uu ibsamee, ija namaa keessa lubbuun jiraachuun imimmaan soorachuun garuu kan hin baramne ta’uu ibsameera.

Maddi፡- odditycentral.com

Comments
Loading...