Fana: At a Speed of Life!

Paartileen siyaasaa itti gaafatama isaanii ba’achuu dhabuu isaanitiin, hundi siyaasatti goreera

0 281
Finfinnee, Bitooteessa 5, 2011 (FBC)- Waliigalteen har’a mallattaa’e kan addaati jedhan muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad.
 
Sanadni waadaa waliigaltee paartilee siyaasaa har’a mallattaa’e jaarmiyaalee siyaasaa hundaaf beekamtii laatera jedhan.
 
Seenaan kun bu’aa qabsoo ummataa fi paartilee siyaasaa hundaati jedhan Dooktar Abiy Ahimad.
 
Waadaa kana ega mallatteessineen booda naamusa gaarii biyya ijaaru hojiidhan agarsiisuu qabna jedhan.
 
Sanadni paartileen 107 mallatteessine kan ittiin jiraannu yaa ta’us jedhan.
 
Olaantummaa yaadatiin biyya ceesisuun ga’ee hundaa ta’uu qaba waan ta’eef jedhan dura taa’aan ADWUI fi muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad.
 
Mirga amma gama hundaan argame kunuunsanii eeggachuun barbaachisaadha. Waan jennuu fi hojjennuun ummataaf amanamaa taanee nagaa fi cee’umsa Ityoophiyaatif hojjechuutu nurra jiraata.
 
Har’a amanamoo yoo taane filannoodhan boodas amaanaa nurra kaa’a.
 
ADWUIn amma jijjiirrama keessa jira; jijjiirramichammoo ummannis utubuu fi deeggaruu qabaan dhaamaniiru dura taa’aan addichaa fi muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad.
 
Rakkoon yoo jiraate akka sirreeffamu deeggaruun barbaachisaadhas jedhaniiru.
 
Heerri mootummaa federaalaa akka biyyaatti kan tajajailu malee, gandaaf kan dhaabbatu miti; waan irratti walii hin galamin yoo jiraate sagaleen ummataa irratti laatamee sanaan bulla.
 
Sanarra darbee yaadni dhuunfaa kiyyaa naaf hin hammatamneen garuu waggaa 200n boodas waan ta’uu miti jedhaniiru.
 
Itti fayyadama miidiyaa fi baajata ilaalchisee yaada sirna waliigaltee mallatteessuu waadaa paartilee siyaasaarratti ka’eef deebii laataniinis, mootummaan maallaqni ramadu ga’aa hin ta’u; sassaabbamnee yoo walitti dhufne garuu ga’aa ta’a jedhan.
 
Miidiyaanis seeraa fi heera kabajee hojjechuu akka qabu dhaamaniiru.
 
Paartileen siyaasaa maddi maallaqaa isaanii hin beekamne hedduudha; maallaqichi biyya diiguuf akka oolu garuu hin eeyyamnu jedhaniiru Dooktar Abiy.
 
Paartileen siyaasaa ga’ee isaanii ba’achuudhan, ba’aa ummatarraa buusuu qabu.
 
Filannoo demokraatawa gaggeessudhaan, kan injifate biyya akka gaggeessu hojjechuu qabna; nuti injifatamnaan morkataa taanas jedhaniiru.
Comments
Loading...