Fana: At a Speed of Life!

Manni marichaa labsii hundeeffama Wiirtuu Barsiisa Heera Mootummaa fi Federaaliizimii raggaasise

0 165
Finfinnee, Bitooteessa 5, 2011 (FBC)-Manni Maree Bakka Bu’oota Ummataa labsii hundeeffama Wiirtuu Barsiisa Heera Mootummaa fi Federaaliizimii raggaasise.
 
Manni marichaa walga’ii idilee har’a gaggeessen labsicha raggaasiseera.
 
Wixinee labsichaa ragga’es walitti qabduun koree dhaabbii dhimmoota seeraa, haqaa fi demokraasii mana marichaaf mariidhaf dhiyeessanii, manni marichaas irratti mari’achuudhan raggaasiseera.
 
Wiirtichi heerri mootummaa fi federaaliizimiin lafa akka qabatu ni hojjeta.
 
Hawaasa mirgasaa kabachiifatuu fi gaafatu uumuuf qooda olaanaa qabaata.
 
Dhimmoota marii barbaadanirrattis mari’achuudhan gaaffileen jiran nagayaan akka hiikaman taasisa.
Comments
Loading...