Fana: At a Speed of Life!

Dubartoonni mana yaalaa dhaquuf dhiirotarra ni turu-qorannoo

0 853

Finifinnee, Bitooteessa (FBC)-Dubartoonni gara dhaabbilee mana yaalaa dhaqanii yaalamuuf dhiirotarra akka turan qorannoon mul’ise.

Faawundeeshiniin Deenimaark Noovoo Noordiisk qorannoo namoota 770 irratti gaggeessen akka mul’iseetti, dubartoonni jiddu galeessaan waggaa 4n dhiirotarra turanii qorannaa fayyaa akka taasifatan irra gaheera.

Qorannoo kaansarii taasifachuu ilaalchisee dubartoonni jiddu galeessaan dhiirotarra waggaa 2.5n kan turan ta’uu ibsamee, dhibee sukkaaraa fi nyaata biroon dhufan yaalamuuf immoo jiddu galeessaan dhiirotarra waggaa 4.5n turanii akka yaalaman qorannichi mirkaneesseera.

Kanaanis kan ibsame dubartoonni dhiirotarra turanii hoordoffii yaalii fayyaa kan jalqaban ta’uudha.

Maddi; UPI

 

Comments
Loading...