Fana: At a Speed of Life!

Tiyaatirri Oromoo Gumaan guutuu biyyaatti daawwidhaaf dhiyaachufi

0 247

Finfinnee, Gurraandhala 26,2011(FBC)- Tiyaatirri Oromoo Gumaan guutuu biyyaatti daawwidhaaf dhiyaachudhaafi.

Tiyaatirri Gumaa bara 1991 yeroo jalqabaatif galma Tiyaatira Biyyoolessaatti dhiyaatee ture, sababii haala yeroorraa kan ka’e waltajjiirraa bu’eet ture.

Yaata’uutii amma akka haaraatti qophaa’udhaan guutuu biyyaarratti daawwidhaaf dhiyaachudhaafi.

Tiyaatirichi sirna demokraasii Gadaa Oromoon addunyaadhaf gumaache keessaa tokko kan ta’e gumaarratti xiyyeeffata.

Tiyaatirichaan artiistonni buleeyyii fi haaraan bebbeekkamoo ta’an 40 hanga 50 ta’an hammatamaniiru.

Taaton tiyaatirichaa, Gaazexeessaa fi Artiist Daadhii Tufaan akka jedhetti taanan qophiin tiyaatirichaa xumurameera.

Yeroo dhiyoo keessattis Galma Giddugala Aadaa Oromootti ebbifamee daawwidhaaf ni dhiyaata.

Barreessitoonni; barsiisaa Yuunvarsiitii Finfinnee Dooktar Mulgeetaa Nagaasaa fi Artiist Diimaa Abarraa

Qopheessitoonni; Artiist Fiqir Amsaaluu fi Artiist Diimaa Abarraa

Taatonni; Gaazexeessaa fi Artiist Daadhii Tufaa, Artiist Abbabach Ajjamaa, Artiist Taammiraat Kabbadaa, Artiist Fiqir Amsaaluu, Artiist Diimaa Abarraa, Artiist Tsaggaayee Birihaanee(Tiyaatira Biyyoolessaarraa), Caffee taa’icha Gumii Abbootii Gadaa Caalaa Soorii, Artiist Dhaabaa Garbaabaa, Artiist Addaamuu Gammachuu, Artiist Tasammaa Galataa, Artiist Galaanee Abarraa, Artiist Asnaaqach G/madin, Artiist Darribii Barbaadaa, artiistota haaraa fi buleeyyii 40 hanga 50 ta’an.

Comments
Loading...