Fana: At a Speed of Life!

Sochiin kilaboota atleetiksii Oromiyaa guddisuuf kallattiin kaa’ame

0 155
Finfinnee, Gurraandhala 25,2011(FBC)- Sochiin kilaboota atleetiksii Oromiyaa magaalaa Adaamaatti gamaaggamame.
 
Hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxoon akka beeksisanitti, waltajjii har’aa irratti ballinaan ergii mari’atameen booda kallattiin furmaataa kaa’ameera.
 
Carraa uumaan Oromoo fi Oromiyaa badhaasteenis ta’e tattaaffii dhuunfatiin waa’een guddinaa fi injifannoo atleetiksii biyyaa yoo ka’u, kan dursee ka’u Oromiyaadha.
 
Carraa kanatti fayyadamuun bara 2002 jalqabee dhaadannoo “Oromiyaa galaana atleetotaa goona”, jedhuun proojaktiin akka naannoo Oromiyaatti jalqabamee kilaboonni 20 hundaa’aniiru.
 
Raawwiin hojii walii galaa fi bu’aan galmaa’e yoo ilaalamu hamma tokko ciminni jiraatullee bakka atleetiksiin Oromiyaa gahuu qabuu fi bu’aa silaa galmaa’uu qabu waliin walbira qabamee yoo ilaalamu, hanqinni jiraachuu obbo Admaasuun ibsaniiru.
 
Waltajjii har’aatin damichi sirnaan hogganamuu dhabuun akka rakkootti ka’eera.
 
Rakkoowwan keessoo gama kilabootaa, atleetiksii, leenjiftoota, dhiyeessii fi hoggansaa yeroo gabaabaa keessatti qoratamanii furamuu akka qabu waltajjii gamaaggamaa har’aatin kallattiin kaa’ameera.
 
Giddu galeessonni kilabootaa akkaataa itti leenjisaa, hordofaa fi rakkoo atleetotaa itti furan xiyyeeffannoon itti kennamee hoojjetamuu qabaanis ka’eera.
 
Gama dhiyeessitiin qaamoleen kilabii qaban hundi baajata ga’aa ramaduunis ta’e madda galii ballifachuun rakkoo mana jireenyaa fi kanneen biraa furuu qaban jedhameera.
 
Kanarraa ka’ee kilboota duraan jiran kallattii kanaan cimsanii baasuun akkuma eeggametti ta’ee, dabalataan barana kilaboonni 30 hundaa’uu akka qaban mutaa’era jedhaniiru obbo Admaasuu Daamxon.
Comments
Loading...