Fana: At a Speed of Life!

Ijoollee lakkuu abbaa lama irraa dhalatan

0 248

Finfinnee, Gurraandhala 8, 2011 (FBC)-Aleeksaandiraa fi Kaaleedar obbolaawwan dhiiraa fi dubaraa lakkuu umuriin isaanii ji’a19ti jedhameera.

Garuu ijoolleen kun abbaan isaanii gargari ta’uu ibsameera.

Aleeksaandiraan intala Saayiman yoo taatu, obboleessi ishee Kaaldar ammoo ilma Graamees.

Wayita Saayiman fi Graamee Ediwaard abbaa ta’uuf fedhan waan cimaa itti yaadan fulduura isaanitii qabu turan.

Isaanis maatiiwwan Biritish kanneen tokkoon tokkoo saanii sanyii baay’isuu barbaadan muraasa keessatti argamu.

Isaan boodas, lamaan isaanuu gadaameessa dubartii kanfaltiin daa’ima namaaf ulfooftu keessa al tokkichaan sanyiin isaanii akka galu taasisan.

Karoorri isaanii inni duraa dubartii gadaameessa kireessan lama irraa daa’ima godhachuu ture.

Garuu daa’imman lamaanuu haadha tokko irraa argachuu akka danda’anii fi dubartii killee arjoomtu akka jirtu itti himame.

Killeewwanis fudhatamuun garee lamatti qoodaman: walkkaan kan sanyii dhiiraa Saayiman kan hafee ammoo sanyii dhiiraa Graameetiin gabbifamaniidha.

Abbootiin kunneen; Saayiman fi Graameen kan jiraatan UK yoo ta’u gargaarsa barbaachaaf biyya biraa deeman.

Micireewwan argamanis jalqaba ilaalamuun hanga haadha gadameessa kireessuun daa’ima isaaniif baattuu, kan Kaanaadaatti argamtuutti dabarfamaniitti bakka tursiifaman keessa olkaa’aman.

Gadaameessa dubartii lamii Kaanaadaa kan Saayiman fi Giraameedhaaf daa’imman baachuuf kireessite Mer Stone keessatti walumaan guddate.

Siimoon fi Giraameen faggeenya irraa ulficha hordoofaa turan. Akkasumas osoo ijoolleen kunneen hindhalatiin dura gara Kaanaadaatti yeroo jaha balalii’aniiru.

 

Maddi; BBC

Comments
Loading...