Fana: At a Speed of Life!

Birrii miliyoona 200n kan ijaaramu tarminaaliin basii Markaatoo %45 xumurame

0 152

Finfinnee, Gurraandhala 8, 2011 (FBC)- Baasii Birrii miliyoona 200 kan ijaaramaa jiru tarminaaliin basii Markaatoo ijaarsi isaa %45 xumuramuun ibsame.

Hojiin ijaarsa tarminaalichaa arifachaa jiraachuu bulchiinsa magaalaa Finfinneetti abbaan adeemsaa Walta’iinsa Sagantaa Geejjibaa beeksiseera.

Dabalataanis haalli ijaarsa tarminaalichaa imaltoota haala tasgabbii ta’een keesumeessuu kan danda’u ta’uu waajjirichatti abbaan adeemsa kutaa Geejjiba Lafoo obbo Naatana’eel Caalaa dubbataniiru.

Tarminaaliin basichaa balbala seensaa fi bahiinsa kan qaban ta’uu ibsamee, yeroo tokkotti tajaajila basoota 20f kennuu kan danda’aniidha.

Tarminaalichi lafa kaara meetira kuma 4 fi 125rratti kan ijaaramu yoo ta’u, sa’aa tokko keessatti imaltoota geejjiba lafoo fayyadaman kuma 6tti dhiyaatuuf tajaajila kennuu danda’as jedhameera.

Hojiin ijaarsa tarminaalichaa bara bajataa 2011tti guutumaa guututti xumuruun walharkaa fudhiinsi kan adeemsifamu ta’uu obbo Naatana’eel Caalaa dabalanii dubbataniiru.

Comments
Loading...