Fana: At a Speed of Life!

Hirriiba gahaa rafuun dhibee ittisuuf faayidaa qaba

0 236
Finfinnee, Gurraandhala 7, 2011 (FBC)- Qorannoon akka muul’isutti hirriiba gahaa rafuun, fayyaa qaamaa fi sammuuf faayidaa guddaa qaba.
 
Yuunvarsiitiin Jarman Tubniigeen jedhamu hirriiba gahaa argachuun dhibee akkamitti ittisuu danda’a yaada jedhurratti qorannoo gaggeessera.
 
Qorannoon kunis hirriiba gahaa rafuun hamma dhibee ofirraa ittisuu akka dabalu muul’isa.
 
Dabalataanis hirriiba tasgabbii qabu argachuun fayyaa fi gammachuun guyyaa guutuu akka oollu fayyada jedha qorannichi.
 
Hirriiba gahaa dhabuun hamma dhibeef saaxilamuu kan dabalu ta’uu qorannichi kan mul’ise yoo ta’u, keessattuu dhibee onnee fi dhibee ujummoo dhiigaaf saaxilamuuf sababa ta’uun ibsameera.
 
Hirriiba gahaa rafuun dhibee ‘T cell ‘ ittisuuf faayidaa guddaa qaba jedhameera.
 
“T cell” miidhaa geessisuu kan danda’u yemmuu qaamni alaa dhibee ofirraa ittisuuf sochii taasisuuf jedhu ta’uun ibsameera.
 
Maddi፡-medicalnewstoday
Comments
Loading...