Fana: At a Speed of Life!

Qorataan poolisii shakamaa bofaan sodaachise dhiifama gaafate

0 1,490

Finfinnee, Gurraandhala 5, 2011 (FBC)- Qorataan poolisii shakamaa bofaan sodaachise dhiifama gaafate.

Qorataan poolisichaa dhiifama kan gaafate shakamaa bofaan sodaachisuun yemmuu ragaa baasisuuf jedhu suuraa fi sagaleen mul’isu erga miidiyaa hawaasaan gadhifamee booda jedhameera.

Indooneezhiyaa Jayawijayaatti ajajaa ol aanaa poolisii kan ta’an Tooniyii Ananidaa poolisiin kutaa Sawadayaa gochicha raawwachuu fi dhiifama gaafachuu mirkaneessaniiru.

Qoraatichi gochicha kan raawwate kaka’umsa mataa isaan yoo ta’u, hojii danbiin bulmaataa poolisii biyyattii hin hayyamne hojjachuu ajajaan poolisichaa hubachiisaniiru.

Dubbi himaan poolisii Papuwaa kan ta’an Ahimad Musxofaa Kamaal gama isaaniitiin adeemsi qorannichaa danbii bulmaataa ogummichaa cabsuun yoo mirkanaa’e, poolisii gochicha raawwate irratti tarkaanfii akka fudhatan ibsaniiru.

Naannoo Papuwaatti waggottaan kurnaan lamaan darbanitti qaamolee callisaan yeroo adda addaa cabiinsi mirga namoomaa akka raawwatu gabaasichi ni mul’isa.

Qorataan poolisichaa shakamicha harka duubatti hidhuun bofa mormatti maree ragaa baasisuuf akka ture odeeffannoon suuraa fi sagaleen miidiyaa hawaasaan gadhiifaman ni hubachiisu.

Shakamichi bilbiila hatuun kan shakame yoo ta’u, qoratichi bofa shakamaa mormatti mare gara afaanitti dhiyeessuun hanga ammaatti bilbiila meeqa akka hate yemmuu gaafatu dhaga’amuudha kan dubbatame.

Shakamaan bofa kanaan soda guddaan itti dhaga’ame bilbiila lama qofa hatuu yemmuu dubbatu odeeffannoon suuraa fi sagaleen midiyaa hawaasaa kanaan gadhiifame ni mul’isa.

Kanatti dabalees bofa kana poolisichi kofoo shakamaa keessa galchaa akka ture kan dubbatame.

Yaata’u malee bofichi kan nama hin idinee fi summii hin qabne ta’uudha kan ibsame. Qaama shakamarraas miidhaan akka hin geenye ibsameera.

Maddi; Rooytars

Comments
Loading...