Fana: At a Speed of Life!

Miseensonni Koongiraasii Ameerikaa yeroof dhaabbileen Federaalaa akka hin cufamne waliigaltee irra gahan

0 256

Finfinnee, Gurraandhala 5, 2011 (FBC)- Miseensonni Koongiraasii Ameerikaa yeroo lammaffaaf dhaabbileen federaalaa akka hin cufamne kan isaan dandeesisu waliigaltee yeroo irra gahan.

Seera baastuun biyyattii dhimmicha irratti walgahii cufaa guyyaa kaleessaa Waashiingiteenitti gaggeessaniin sadarkaa yaadatti waliigalaniiru jedhameera.

Waliigalteen ammaa kun dallaa Preezdaant Doonaald Tiraamp biyyi isaanii Meeksikoon wal-daangeessitu irratti ijaarsisuuf karoorfataniif maallaqa oolu ni argamsiisaaf jedhameera.

Haala waliigaltichaatiin Preezdaant Doonaald Tiraamp baajata dallicha ittiin ijaarsisuuf Doolaara biliyoona 5.7 gaafatan keessaa Doolaara biliyoona 1.375 ni argatu.

Maallaqichi kutaa kibbaan dallaa gamoo koonkiriitii osoo hin taane; dallaa shiboo dabalataa dhaabuuf kan ooluudha.

Preezdaant Doonaald Tiraamp daangaa biyya isaanii Meeksikoon waldaangeessu dhiyootti dallaa ijaaruuf Doolaara biliyoona 5.7 gaafachuun isaanii ni yaadatama.

Yaa ta’u malee karoora isaanii kanaan walqabatee mormiin paartii Diimookiratootaan irra gahee ture.

Kana hordofee hamma maallaqni argamuutti yaada jedhuun dhaabbileen Federaalaa guyyoota 35f walakkaan akka cufaman murteessee ture.

Ji’a Amajjii darbee calqabee preezdaantichi wajjiraaleen mootummaa gamisaan cufamanii turan akka banaman waliigaluun isaanii ni yaadatama.

Maallaqa kanaaf ta’u kan torbee sadiif oolu, kan ramadan yoo ta’u waliigalteen isaanii kun Jimaata dhuftu xumura.

Kaleessa galgala guyyichi osoo hin gahin dura, koreen mari’atuu Rippaabilikaa fi Dimookiratotaa mari’atanii dhaabbileen federaalaa akka hin cufamne, Tiraampiif immoo maallaqni dallaa ittiin ijaarsisuuf oolu akka kennamuuf waliigaltee irra gahaniiru.

Waliigalteen yeroof irra gahame ijaarsa dallaatti dabalee, maallaqa hojii adeemsistuu dhaabbilee federaalaa kan hayyamu yoo ta’u, dhimmicha irratti yaada gadi fagoo hin baasne.

Waliigalteen amma irra gahame hojiirra ooluuf garuu jimaata dhuftu ragga’uu qaba.

Waliigaltichaan Diimookiraatonni bulchiinsi Tiraamp godaantota seeraan ala jedhee hidhee ture keessa hamma ta’e akka gadhiisu ni barbaadu.

 

Maddi; Rooytars

Comments
Loading...