Fana: At a Speed of Life!

Koreen teeknikaa araara mootummaa fi ABO aanaalee 22tti bobba’uufi

0 431
Finfinnee, Gurraandhala 5,2011(FBC)- Hojiin araaraa akka milkaa’u mootummaa fi ABO gumaacha olaanaa taasisaniiru jedhan miseensonni Koree Teeknikaa Araarsituu qaamolee lamaanii.
 
Korichi har’a waaree booda qophii taasisee fi hojii amma ammaatti hojjeterratti miidiyaaledhaaf magaalaa Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootti ibsa laatera.
 
Korichi booru gara godinaalee fi aanaalee Oromiyaa ramaddii isaatti ni bobba’a.
 
Ibsi guutun kinooti;
Abbaa Gadaa duraanii Bayyanaa Sanbatuu;
1/Koreen araaraa hojii araaraa gara xumuraarran ga’eera.
2/Koreen araarsituu amma hojiif ni bobba’a.
3/Daandii tokkotti galamaa jira.
4/Mootummaanis ABOnis araarichi akka milkaa’u kutatoo turan.
 
Hayyu duree ABO obbo Daawud Ibsaa;
1/Koreen araraa Abbootiin Gadaa, Haadholii Siinqee, hayyoonnii fi maanguddoonni ararri akka milkaa’u hojjetaniiru.
2/Itti gaafatamni WBO bosonaa abbootii Gadaa fi koree araraa harka jira.
3/WBOn meeshaa hidhannoo keessan Haadha Siinqee fi Abbootii Gadaatti kenneetii mooraa galaa.
4/ABOn nagaa buusuuf waraana dhaabuu akkuma labsetti jira. Kun ammas gama mootummaatinis ta’e gama keenyan eegamuu qaba. ABOn kana duras waraana isaa abbootii Gadaa fi ummata Oromoof dabarsee laatet ture; ammas araarichi akka milkaa’u koreen teeknikaa namoota 71 qabu bobba’uufi. Anis murtii korichaa simattanii akka hojiirra oolchitanin dhaama.
 
Bakka bu’aa mootummaa; obbo Mogas Ida’aa;
1/Araara ni barbaanna, araarri akka milkaa’u nutis ni hojjenna.
2/Araarichi hojiirra akka oolu ni tumsina.
3/Waraanni kaampii galee, akka fedhii isaatti leenjii fudhatee akka bobba’u ni hojjenna.
4/WBOn meeshaasaa abbootii Gadaatti kennee mooraa yoo galu nutis akka mootummaatti qooda keenya ni ba’anna.
 
Miseensota Koree Teeknikaa;
1/Seera tumame; seera hawaasaa seera mootummaatin walsimsiisuuf amma ammaatti yeroo fudhannee turre.
2/Mootummaanis ABOnis araarichi akka milkaa’u nu gargaaraniiru.
3/Ministeerri Raayyaa Ittisa Biyyaa FDRI dubbiin akka milkaa’u nu cinaa dhaabbateera.
4/Qabsootti kan galle irreedhan hin bullu jenneeti; amma abbaan irrummaa waan darbeef WBOn hidhannoo isaa Abbootii Gadaa fi Haadha Siinqeef kennee nagayaan akka galu gaafanna.
5/WBO koottaa galaa, maal taana jettanii hin shakkinaa; nu hunduu waltumsineet waliin deemna.
6/Ummannis murtoo kana deeggaraa.
7/Korichi godinaalee 12 fi aanaalee 22tti bobba’a.
8/Haala WBO kaampii galuu ni hordofna.
9/Gurraandhala 12,2011 eegalee WBOn guyyoota 3f; Kibxata, Roobii fi Kamisa koree biratti galmaa’u.
10/WBOn meeshaa waraanaasaa fidee bakka galmeetti galmaa’uun, meeshaa Abbootii Gadaa fi Haadholii Siinqeetti kennee mooraa galu.
11/Waraanichi kabajaan malee salphinaan akka simatamu hin eeyyamnu.Kabajaa isaanif maluun simanna.
12/Guyyootii simannaa sadan Raayyaan Ittisa Biyyaa FDRI karaarraa ni gora; kana Ministeera Raayyaa Ittisa Biyyaa waliin mari’anneerra.
Comments
Loading...