Fana: At a Speed of Life!

Qorannoowwan seenaa Oromoo irratti xiyyeeffatan irratti mari’atame

0 322
Finfinnee, Gurraandhala 4,2011(FBC)- Qorannoowwan seenaa Oromoo kaleessa, hara’a fi egeree isaa irratti xiyyeeffatan 14 irratti Yuunvarsiitii Arsiitti mari’atame.
 
Koricharratti hayyoonni yuunivarsiitiiwwan naannoo Oromiyaa keessaa argaman irratti hirmaataniiru.
 
Korri kun Sanbataa fi Dilbata; Gurraandhala 2 fi 3,2011 Wiirtuu Qorannoo Oromootin magalaa Asallaatti taa’ameera.
 
Waltajjicharratti waraqaaleen qorannaa 14 dhiyaatanii irratti mari’atameera.
 
Waraqaaleen qorannaa seenaa qabsoo ummata Baalee fi ollaa isaa, seenaa harka muraa fi harma muraa Aanolee, seenaan ummata Oromoo Baareentu jaarraa 14ffaa -17ffaa fi sochiiwwan paartilee siyaasaa Oromoo aangotti dhufuuf gochaa turan, danqaawwan mudataa turee fi egeree qabsoo Oromoorratti xiyyeeffatan irratti mari’atameera.
 
Qorannoon akkanaa seenaa Oromoo dabsanii warreen barreessaa turan sirreesu, seenaa dhugaa fi falaasama qaroomina ummata Oromoo dhaloota dhaalchisuu fi barsiisudha jedhameera.
 
Oromoonis seenaa darberraa barachuun cee’umsa siyaasaa fi diinagdee irratti tokkummaan dhabbachuu akka qaba gargaara.
Comments
Loading...