Fana: At a Speed of Life!

Ji’oottan 6n darbanitti qorichoonni seeraan ala karaa Buufata Xiyyaaraa Idil Addunyaa Booleen galuuf ture too’atame

0 401

Finfinnee, Amajjii 30, 2011 (FBC)- Ji’oottan jahan darbanitti qorichoonni adda addaa karaa Buufata Xiyyaaraa Idil Addunyaa Booleen galuuf ture too’atamuu Abbaan Taayitaa Bulchiinsaa fi Too’annoo Fayyaa, Nyaataa fi Dawaaa Ityoophiyaa beeksise.

Abbaan taayitichaa dhimmicha ilaalchisee ibsa guyyaa har’aa gaazexeessootaaf kenneen, akka ibsanitti meeshaalee imaltootaa wajjiin qorichoonni seeraan alaa adda addaa 30 ol ta’an karaa Buufata Xiyyaaraa Idil Addunyaa Booleen biyya keessa galuuf ture too’annaa jala oolera.

Qorichoota ta’annaa jala oolaan keessa muraasni; kan kaansarii, veemaaksi qoricha saal-qunnamtii, rifeensa guddisaa fi minoogoozidiil qoricha dhiibbaa dhiigaaf oolu ta’uu isaaniiti kan ibsame.

Abbaa taayitichaatti abbaan adeemsaa daayirookteereetii damee jiddugaleessaa obbo Ayyaalsaw Mallasaan akka ibsanitti, qorichoonni qabaman kan hin galmoofne ta’uu, oomishaan kan hin beekamne ta’uu, adeemsa imalaa kan hin eegganne ta’uun meeshaalee imaltootaa wajjiin galuuf yemmuu jedhu qabamuu dubbataniiru.

 

Taariik Addunyaatu gabaase.

Comments
Loading...