Fana: At a Speed of Life!

Huwaaween sodaa rakkoo nageenyaa Biritaaniyaarraa itti ka’e furuuf, Doolaara biliyoona 2 ramade

0 311

Finfinnee, Amajjii 30, 2011 (FBC)- Dhaabbanni teeknooloojii Huwaawee sodaa rakkoo nageenyaa mootummaa Biritaaniyaa irraa itti ka’e furuuf, Doolaara biliyoona 2 qopheessuu ibse.

Rakkinichaaf furmaata kennuuf waggaa 3-5 akka isa barbaachisu ifa godheera.

Addunyaarraa dhaabbata guddaa oomishaa meeshaalee teelee kan ta’e Huwaaween, sababa hariiroo cimaa mootummaa Chaayinaa waliin qabuuf biyyoota dhiyaarraa dhiibbaa cimaan irra gahaa jira.

Keessattuu Ameerikaa fi michoonni ishee meeshaalee kuubaaniyyichi oomishu; mootummaan Chaayinaa basaasummaaf itti fayyadama jedhanii komii dhiyeessaa jiru.

Ta’us dhimmicha irratti ragaan qabatamaa kan hin argamne ta’uu ibsamee, kuubbaaniyyichi komii itti ka’aa jiruuf yeroo baay’ee ni waakkata jedhameera.

Kuubbaaniyyichi xaalayaa ogeeyyii seeraa Biritaaniyaaf ergeen akka hubachiseetti, rakkoo gama teekinikaa fi dhiyeessii itti ka’u furuuf Doolaara biliyoona 2 kan ramade ta’us hojii bu’aa qabeessa ta’e hojjechuuf waggaa 3-5 akka isa barbaachisu beeksiseera.

 

Maddi ፡-abs-cbn

 

Comments
Loading...