Fana: At a Speed of Life!

Dubartii waggoottan 20n darbaniif rifeensashee dhiqattee hin beekne

0 1,883
Finfinnee, Amajjii 29,2011(FBC)- Torbee tokkoo oliif rifeensa mataa keessanii osoo hin dhiqatin turuun akkami isinitti hin ulfaatuu?
 
Dubartiin Biriitaaniyaa takka garuu rifeensa mataashee faana 6 dheeratu waggoottan 20n darbaniif dhiqattee hin beektu.
 
Akka isheen jettutti rifeensashee filuu qofaan qulqullinasaa eeggachaa jirti.
 
Fraankiiy Kaluunlay amma umriin ishee 32 yammuu ta’u, umriin ishee waggaa 13 eegalee rifeensa mataashee dheeressaa turteetti.
 
Rifeensashee dhiqachuu kan dhaabde gogsuuf yeroo dheeraa waan itti fudhatuuf akka ta’e ni eerti.
 
Rifeensashee dhiqachuu akka dhaabdus hiriyaan haadhashee gorsiteetti.
 
Yeroo jalqabaa akkuma dhiqachuu dhaabden, bifti rifeensashee geeddaramee, mataashees hooqsisaa ture.
 
Yeroo ammaa garuu rakkooleen yeroo duraa ishee mudatan hin jirani.
 
Maddi; odditycentral.com
Comments
Loading...