Fana: At a Speed of Life!

Ibidda bosona gaara Cilaaloo dhaamsuuf ammas tattaafiin itti fufeera

0 243
Finfinnee, Amajjii 27,2011(FBC)- Ibidda bosona gaara Cilaalootti qaama hin beekamneen qabsiifame dhaamsuuf ammas tattaafiin itti fufeera.
 
Bosonni gaara Cilaaloo erga gubachuu eegalee guyyoota 5 lakkoofsiseera.
 
Guyyaa kaleessaa hawaasni magaalaa Asallaa, aanaa Xiyyoo, qaamileen nageenyaa, poolisiin, raayyaan ittisaa, barattoonni Yuunvarsiitii Arsii ibiddicha dhaamsuuf carraaqqii taasisaa oolaniiru.
 
Ibiddicha dhaamsuuf yaalii taasifameen; balaan ibiddaa karaa aanaa Xiyyootin mudatee ture dhaamera.
 
Haa ta’u malee, balaan ibiddaa kun anaalee ollaa kan akka aanaa Heexoosaa, Xannaa fi Digaluu fi Xiijoo keessatti babal’achuu akka danda’u Qajeelcha Poolisii Godina Asrsiitti abbaan adeemsa mirkaneessa nageenyaa Koomaandara Asaffaa Nagaashuu ibsaniiru.
 
Dabalataanis ibiddi gara aanaa Xiyyoo irra deebi’ee akka hin kaane caasaaleen gandaa naannoo sana jiran ummata hirmaachisuun eegdoo barbaachisaan akka godhamuuf ajajni kennameera.
 
Qaamni balaa kana qaqqabsiise yeroodhaf beekamuu baatus, shakkamaan tokko too’annoo seeraa jala oolera jedhan Koomaandar Asaffaa Nagaashuu.
 
Abdallaa Amaantu gabaase.
Comments
Loading...