Fana: At a Speed of Life!

Guyyaan kaanseerii Addunyaa yeroo 12 ffaaf Itoophiyaatti kabajame

0 183

Finfinnee, Amajjii 27, 2011 (FBC)- Guyyaan kaanseerii Addunyaa yeroo 12 ffaaf Itoophiyaatti kabajame.

Sirna kabaja ayyaanichaa irratti kan argaman deetaan ministeera fayyaa Dooktar Liyaa Taaddasaa akka jedhaniitti, kaanseeriin rakkoo fayyaa ta’uu bira darbee, rakkoo hamaa hawaasummaa fi diinagdee ta’uu dubbataniiru.

Dhibeen kaanseerii baasii guddaaf kan nama saaxilu waan ta’eef, baasichi maatii bira darbee dhiibbaa hamaa diinagdee biyyaarraan kan ga’u ta’uu kaasaniiru.

Rakkinicha hundeerraa furuufis mootummaan qaamolee adda addaa wajjiin hojjachaa jira jedhaniiru.

Walitti qabduun koree kaanseerii biyyooleessaa adde Roomaan Taasfaayee gama isaaniitiin, tajaajila fayyaa gama kanaa qaqabsiisaa gochuu fi hubannoo cimsuuf hojiileen baay’een raawwatamaa jiraachuu hubachiisaniiru.

Ammas kaka’umsa haaraa fi hamilee cimaan hojjechuun akka barbaachisu ergaa isaanii dhaamaniiru.

Babali’inni magaalotaa fi haalli jireenyaa dhibeewwaan kanneen akka kaanseerii daddarboo hin taane, akka babal’ataniif gahee mataa isaanii akka qaban ni dubbatama.

Balaa tirafiikaa dabaltee dhibeewwan daddarboo hin taane hamma du’aatii lammiilee harka 100 keessaa 52 gahee kan qaban yoo ta’u, dhibeen kaanseerii immoo harka dhibba keessaa 5.8 gahee qaba.

Waggaatti lammiileen kuma 58 dhibee kaanseriif kan saaxilaman yoo ta’u, isaan keessaa dhibeentaan 67 dubartoota ta’uu ragaaleen ni mul’isa.

Ayyaanichi mata duree “ Mataa kootiis ta’ee lammii koo dhibee kaanseerii irraa ittisuuf kutadhee ka’eera.” Yaada jedhuuni kan kabajame.

Afawarqi Alamuutu gabaase

Comments
Loading...