Fana: At a Speed of Life!

FA marsaa 5ffaadhan Cheelsiin Maancheestar Yuunaaytid waliin tabata

0 343

Finfinnee, Amajjii 21,2011(FBC)- Ramaddiin FA Kaappii Ingiliiz marsaa 5ffaa ifoome.

Ramaddichaan gareewwan 16 walargu.

Ramaddichaan Cheelsiin Maancheestar Yuunaaytidiin taphata.

Kilaboonni lamaan bara darbe taba xumuraatin walarganii Cheelsiin injifachuun isaa ni yaadatama.

FA Kaappii baranaatin Maancheestar Arsenaal, Cheelsiin ammoo Sheefiild Weelisday injifachuun marsaa itti aanutti makamaniiru.

Maancheestar Siitin injifataa Miidisbiraa fi Niiw Poort Kaawuntii waliin tabatu.

Kriistaal Paalaas Doonkaastar waliin, Wiimbaldan Miilwaliin waliin, Briistool Siitiin Woolvis yookin Shiriiwbarii waliin tabata.

Swaansii Siitiin Baarneet yookin Breentifoord waliin tabata.

Injifataan Braaytan yookin Weestibroomiich Kaawuntii waliin tabata.

Waatfoord ammoo marsaa 5ffaadhan Kwiins Paark Reenjars yookin injifataa Poortismaawuziin walqunnamsiisa.

Kurmaana xumuraatti makamuuf tabni Gurraandhala 9 gaggeeffama.

Comments
Loading...