Fana: At a Speed of Life!

Oromiyaan tajajaila waraqaa eeyyama konkolaachisummaa diijjiitaalaa laachuu eegale

0 210
Finfinnee, Amajjii 3,2011(FBC)- Abbaan Taayitaa Geejiba Oromiyaa qaawwa kenniinsa eeyyama konkolaachisummaarratti muul’atu hiikuuf waraqaa eeyyamaa diijjiitaalaa laachuu eegaluusaa beeksise.
 
Daayreektarri olaanaa abbaa taayitichaa Gargaaraa Proofeesaraa Miratuu Shaanqoon, abbaan taayitichaa maashinoota daqiiqaatti waraqaa eeyyama konkolaachisummaa 2 maxxansan 14 galfachuu ibsan.
 
Maashinoonni maxxansaa kanneenis dameewwan naannoo Oromiyaa 7tti raabsamaniiru.
 
Kaardota waraqaa eeyyama konkolaachisummaa diijjiitaalaa 600,000 ol fichisiisuu isaaniis Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti himaniiru.
 
Namni leenjiisaa dhaabbata leenjiirraa xumure torbee tokkotti eeyyama konkolaachisummaa isaa argachuu ni danda’a jedhaniiru.
 
To’attoonni tiraafikaa eeyyamichi sirrii ta’uu kan ittiin mirkaneessan meeshaaleen adda baastuu 3000 ol hojiirra ni oolu.
 
Itti fayyadama meeshichaarrattis dhiyeenya leenjiin ni laatama.
 
Waraqaa eeyyama konkolaachisummaa kanaaf Birriin miiliyoonni 46 ol baasii ta’eera.
 
Dhaabbilee leenjii waliin mariin taasifamuu Gargaaraa Proofeesaraa Miratuu Shaanqoo himaniiru.
 
Tajaajila abbaa taayitichaa fooyyessuuf meeshaaleen Birrii miiliyoona 8 ol baasii ta’eera.
 
Abbootiin dhimmaa fagoo osoo hin deemin kallattii intarneetitiin tajaajila argachuu ni danda’u.
Comments
Loading...