Fana: At a Speed of Life!

Qajeelfamni raawwii daldala buna seeran alaa ittisu qophaa’e

0 290
Finfinnee, Muddee 30,2011(FBC)- Qajeelfamni raawwii daldala buna seeran alaa ittisu qophaa’uusaa Abbaan Taayitaa Bunaa fi Shayii Ityoophiyaa beeksise.
 
Daldala seeran alaa to’achuuf kanaan dura labsii fi dambiin jiraatus, qajeelfamni raawwii waan hin turreef rakkoo akka ture bakka bu’aan daayreektara odeeffannoo gabaa fi to’annoo abbaa taayitichaa obbo Daawiit Yittaagasuun ni himu.
 
Ityoophiyaatti bakki daldalli seera qabeessa bunaa itti gaggeeffamu 3 jira.
 
Isaanis ooyruurratti bunichi osoo hin qophaa’in, Gabaa Oomisha Ityoophiyaa fi raabsitoota bunaatin kan taasifamu.
 
Yaata’uutii adeemsa seera qabeessa kana osoo hin eeggatin bittaa gurgurtaan seeran alaa akka raawwatamu kaasu.
 
Qajeelfamni qophaa’es adeemsa gabaa seeran alaa kana ni to’ata.
 
Bara kana gabaa seeran alaatin bunni tookiin 1500 akka qabamu kan eeran obbo Daawiit kan himan.
 
Labsiin gabaa seeran alaa kana to’atu bara 2009 ba’eet ture.
 
Bara 2011 ammoo dambiin qophaa’efira jedhan.
 
Sanas hojiirra oolchuuf qajeelfamni raawwii qophaa’uu himu.
 
Zuufaan Kaasaahuuntu gabaase.
Comments
Loading...