Fana: At a Speed of Life!

Maancheestar Siitin Liivarpuul injifate

0 253
Finfinnee, Muddee 26,2011(FBC)- Priimiyar Liigii Ingiliizin Maancheestar Siitin Liivarpuul 2 fi 1n injifateera.
 
Tapha priimiyar liigii torbee 21ffaa kaleessa galgala gaggeeffame kanaan imalli injifatamuu dhabuu Liivarpuul gufateera.
 
Liivarpuul tapha kaleessaa dirree ofiitin ala kan gaggeesse.
 
Injifatamuun kaleessaas kan jalqabaati.
 
Boqannaadhan dura daqiiqaa 40ffaarratti Siitidhaaf galchii 1 kan gumaache Aguweerodha.
 
Boqannaadhan boodammoo Liivarpuulif galchii duraa kan gumaache Farmiiniyoodha.
 
Saanen galchii 2ffaa Siitidhaaf dabaluudhan injifatee akka ba’u gargaarera.
 
Garaagarteen galchii kilaboota lamaaniis qabxii 4tti gadi siqeera.
 
Liigicha Liivarpuul qabxii 54n kan duursu yammuu ta’u, Siitin 50n, Tootanhaam 48n, Cheelsin 44n duraa duuban itti aanu.
Comments
Loading...