Fana: At a Speed of Life!

Magaalichatti paarkonni bashannanaa 3 bara kanaa xumuramu

0 154
Finfinnee, Mudde 24,2011(FBC)-Magaala Finfinneetti paarkonni bashannanaa 3 Birrii miiliyoona 117 itti bahii ta’e bara kana kan xumuraman ta’uu ibsame.
 
Magaalicha keessatti paarkonni bashannanaa dhabamuun yeroo baay’ee komiin qaama garaa garaa irraa ka’aa turee jira.
 
Paarkonni ijaarsi isaanii waggaa sha dura eegale imbaasii Holaand duuba,ISA duuba fi paarkii bashannanaa Aqaaqii hanga yoonaatti xumuramuu dhabuun qaamni dhimmi ilaallatu xiyyeeffannoo akka hin kennine agarsiisa jedhameera.
 
Daarektarri Komunikeeshinii Ejansii Misooma Sululaa fi Magariisaa obbo Addabaabaay Sandaquu,paarkonni kun yeroo dheeraa kan turan rakkkoo diizayinii qunnamuuni jedhaniiru.
 
Rakkoo kana furuufis waajjirichi qaamota dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa turuu eerameera.
 
Haaluma kanaan paarkonni sadan Birriin miiliyoonni 117 baasin itti ta’e bara kana kan xumuramu ta’uu Daarektarichi ibsaniiru.
 
Ijaarsi isaas yeroo ammaa kana dhibbentaa 98 irra gaheera.
 
Dabalataanis paarkonni dabalataa kan ijaarraman yoo ta’u,rakkoon kanaan dura diizaayiniin wal qabatee ture akka hin umaamneef gurmaa’insi hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru.
 
Zufaan Kaasahuuntu gabaase
Comments
Loading...