Fana: At a Speed of Life!

Ityoophiyaan waggoottan Kurnan darbanitti malaanmaltummaadhan Doolaara biiliyoona 7 dhabde

0 206

Finfinnee, Mudde 5,2011(FBC)-Ityoophiyaan waggoottan Kurnan darbanitti malaanmaltummaadhan Doolaara biiliyoona 7 dhabde jedhame.

Akka addunnyaatti yeroo 15ffaaf,akka Ityoophiyaatti ammoo yeroo 14ffaaf guyyaan farra malaanmaltummaa Waajjira Kalaqa Sammuu Ityoophiyaatti kabajame.

Mata duree”Misooma mirkaneessuf Malaanmaltummaa irratti haa duullu,yeroon kan gochaati” jedhuun kabajame.

Malaanmaltummaan misooma ummataa,nageenya fi tokkummaa irratti miidhan geechisu olaanaa ta’uu osoo beekkamuu,hundee irraa gogsuuf hojiin hojjetame xiqqaadha jedhameera.

Rakkoo kana furuuf seerri bahee hojjetamaa jiraatus bu’aan argame xiqqaadhas jedhameera.

Nageenya fi tasgabbii biyyaa mirkaneessuf dhaabbilee demokiraasii fi haqaa cimsuu akkasumas caasaa isaanii bu’uura cimaa irratti ijaarun,malaanmaltummaan burkutaa’aa deema.

Haala kanaan lammiilen malaanmaltummaa balaaleffachuun misooma deeggaruun hojimaata badaa saaxiluun jijjiirama eegalame cinaa akka dhaabbatan waamichi dhiyaatera.

Ashabbir Kaasahuuntu gabaase.

Comments
Loading...