Fana: At a Speed of Life!

Oomisha gahan walitti qabuun qisaasama dhufuu malu hanbisuu qabama

0 107

Finfinnee, Onkololeessa 30,2011(FBC)-Oomishaalee qonnaa gahan ariitin walitti qabuun qisaasama callaa umaamuu malu hanbisuuf hojjetamuu akka qabu Ministeerri Qonnaa beeksiise.

Qonna gannaa bara 2010/11tti midhaan kuntaala miliyoona 374.7 sassaabuf kan karoorfamu yoo ta’u,hanga yoonaatti kan sassaabbame dhibbeentaa 7 qofa ta’uu Deettaan Ministira Qonnaa obbo Saanii Raadii ibsaniiru.

Ibsa waloo Ministeerri Qonnaa fi Ejansii Metirooloojii Biyyaalessaa kennaniin, roobni yeroo isaa hin eegganne guyyoota itti aananiif itti fufuu akka danda’an eeraniiru.

Naannoo Oromiyaa Godinaalee Wallagga Lixaa fi Bahaa,Shawaa Kaabaa,Kibbaa Lixaa fi Lixaa akkasumas Jimmaa fi Iluu Abbaa Booratti roobni hin eeggamne roobuu akka danda’u himameera.

Waan kana ta’eef qonnaan bulaan oomisha isaa yeroon walitti qabachuu akka qabu ibsameera.

Dhaabbileen barnootaa fi Miseensa Raayyaa Ittisa Biyyaa qonnaan bulaaf deeggarsa taasisuu akka qaban obbo Saanii Raadii waamicha dhiyeessaniiru.

Gama biraanis teeknooloojii midhaan haamuufi dha’uuf gargaaru qonnaan bulaaf akka dhiyaatu dhiyeessitoota waliin walii galameera jedhan Ministir Deettan.

Roobni ammaa kun wal hormaata raammolee farra midhaaniif mijataa waan ta’eef qonnaan bulaan sakatta’uu qabas jedhaniiru.

Comments
Loading...