Fana: At a Speed of Life!

Obboleeyyan walitti maxxananii dhalatan baatii 15 booda adda ba’an

0 279
Finfinnee, Onkololeessa 30,2011(FBC)- Obboleeyyan walitti maxxananii dhalatan baatii 15 booda yaalan adda baafaman.
 
Wallaansa baqassanii yaaluu sa’aa 6 fudhateen, obboleeyyan lamaan Niimaa fi Daawaa Peeldan adda baafamaniiru.
 
Obboleeyyan lamaan lammiilee Bhuutaani.
 
Wallaansa baqassanii yaaluus Awustiraaliyaatti taasifatan.
 
Baatii darbe ture haadha isaanii, Buunchuu Zaagmoo waliin gara Meelboorn kan geeffaman.
 
Yaalli isaanitis amma nyaata gaarii argatanitti baatii 1f tursamee, har’a Jimaata gaggeeffameefira.
 
Garee yaalicha gaggeessan kan duursan Dooktar Joo Chaamariin obboleeyyan lakkuun haala gaarirra akka jiran himaniiru.
 
Garicha keessatti ogeeyyonni 18 hammatamaniiti wallansa baqassanii yaaluu kan gaggeessan.
 
Hoospitaalli Daa’immanii Meelboorn Rooyaal wallaansicha kan raawwate yammuu ta’u, haalli walitti maxananii ittiin dhalatanis baay’ee kan hin mudanne ta’uun ibsameera.
 
Carraan akkanaa daa’imman 200,000 keessatti al takka akka mudatu kan eerame.
 
Niimaa fi Daawaan fuulli isaanii walitti garagaree, erga takkaa taa’uu akka hin dandeenye, dhaabbachuu garuu akka danda’anitti kan dhalatan.
 
Lakkoolen kanneen tiruu ni qooddatu ture jedhameera.
 
Haata’uutii yaalichaan adda ba’uu danda’aniiru.
 
Obboleeyyan kanneen deeggarsa dhaabbata daa’imman Awustiraaliyaatini yaalicha kan argatan.
 
Hoospitaalichi bara Faranjootaa 2009s wallaansa milkaa’aa fi walfakkaataa daa’imman Baangilaadeeshif laatet ture.
 
Yeroo sana deeggarsi wallaansaa kan taasifameef Triishnaa fi Kriishnaan sa’aa 32 keessatti yaalichi kan xumurameef.
 
Maddi; BBC
Comments
Loading...