Fana: At a Speed of Life!

Manni maree Bakka Bu’oota Ummataa walitti qabaa koree dhaabbii mirkaneesse

0 254
Finfinnee, Onkololeessa 30,2011(FBC)-Manni maree Bakka Bu’oota Ummataa waltajjii addaa har’a gaggeessen ramaddii walitti qaboota koree dhaabbii 8 mirkaneessee jira.
 
Kadhimamtoota walitti qabaa koree dhaabbiif dhiyaatan keessaa 8 sagalee olaanaan kan mirkanaa’e yoo ta’u, 2 sagalee mormii caalman osoo hin mirkanaa’in hafee jira.
 
Haaluma kanaan;
1.Aadde Abaabaa Yooseef -Koree dhimma dubartoota, dargaggootaa fi hawaasummaa
2.Aadde Fooziyaa Amiin -Koree dhimma seeraa, saqaa fi demokraasii
3. obbo Mohaammad yaasuuf -Koree dhimma bulchiinsa fi to’annoo baasii mootummaa
4. Aadde Immiyyee Biitawu -Koree dhimma humna namaa fi teeknooloojii
5.Obbo Geetaachoo Mallaas -Koree dhimma daldalaa fi indaastirii caalmaa sagalee
6.Aadde Almaaz Massalaa -Koree dhimma qonna, horsiisee bulaa fi eegumsa naannoo,
7.Aadde Faatiyaa Yaasuuf -Koree Qabeenya uumamaa, jallisii fi inarjii
8.Obbo Ashaannaafii Gaa’imee -Koree dhimma misooma magaalaa, koonistiraakshinii fi geejibaa gochuun mirkaneessaa jira.
 
Koree dhaabbii lamaan hafan sagalee mormii caalmaan waan hin mirkanoofneef qaama dhimmi ilaallatu waliin mari’achuun yeroo itti aanutti bakka kan bu’u ta’uu Afa Yaa’iin Mana marichaa obbo Taaggasaa Caaffoo ibsaniiru.
Comments
Loading...