Fana: At a Speed of Life!

Manni murtichaa dhimma Abdii Mahaammad irratti guyyootii qorannaa 14 eeyyame

0 297

Finfinnee, Onkololeessa 29,2011(FBC)- Manni Murtii Olaanaa Federaalaa Dhaddachi Lidataa Ramaddii 4ffaan dhimma Abdii Mahaammad Umar irratti guyyootii qorannaa 14 eeyyame.

Oolmaa dhaddacha kanaan duraatin guyyootii qorannaa 10 poolisiidhaf eeyyamuun isaa ni yaadatama.

Yakka Adoolessa 26 amma 30,2010tti naannoo Somaaleetti raawwatameen, ragaa namoota 30 miidhaan irratti raawwatame fudhachuun, miidhaa namoota 62rra qaqqabes afaan Amaaratiin fudhateet ture.

Poolisiin qorannaa Biiron Dargaggoo fi Ispoortii naannichaa yakka garee Heegoo raawwachiisuuf maallaqa meeqa akka ramade ragaa oodiitii fuula 16 fi miidhaa dhaabbilee daldalaarra qaqqabe fuula 35n dhiyeessun isaa ni yaadatama.

Naannoo daangaa Somaalee fi Oromiyaattis namoonni 200 ajjeefamuun qulqullaa’era.

Dabalataan awwaalcha erga takkaa namoota 200 fi eenyummaa namootaa adda baasuuf ragaalee fuudhuu, namoota godinaaleerraa miidhaman 37rraayis yaada fuudhuuf guyyootii qorannaa 14 gaafateera.

Comments
Loading...