Fana: At a Speed of Life!

Tamsa’inni HIV Edsii magaalatti dabale

0 309
Finfinnee, Onkololeessa 28,2011(FBC)-Tamsa’inni HIV magaalatti dabaluu Waajjirri Too’annoo fi Ittisa HIV Edsii Federaalaa beeksiise.
 
Ulaagaa dhaabbanni Fayyaa Addunyaa kaa’en tamsa’inni HIV biyya tokko keessatti dhibbeentaa 1 ol yoo ta’e biyyattiin dhibichaan weeraramuu agarsiisa.
 
Ityoophiyaatti amma tamsa’inni HIV dhibbeentaa 0.9 kan jiru yoo ta’u,magaala fi baadiyyatti kan qoodamee ilaalamu yoo ta’e garuu, magaalli weeraara keessa jiraachuu mul’isa.
 
Ammatti baadiyyatti tamsa’inni kun dhibbeentaa 0.4 irra kana jiru yoo ta’u,magaalatti dhibbeentaa 3 irra gahuu Daareektarri Olaanaa Dhaabbatichaa Dooktar Shaalloo Dhaabaa himaniiru.
 
Qorannoo magaala bu’uura godhachuun gaggeeffameenis tamsa’inni dhibee kanaa magaala keessatti dhibbeentaa 7 kan baadiyyaa kan caaluu ta’uu Dooktar Shaalloon eeraniiru.
 
Tamsaa’ina kanaaf ammoo manneen shishaa fi kanneen araadaf nama saaxilan ka’umsa ta’uu himameera.
 
Qorannoon namoota kuma 23 irratti magaalatti gaggeeffameen tamsaa’inni dubartootarratti dhibbeentaa 3.6 ta’uu agarsiisa.
 
Dhiirota irratti dhibbeentaa 1.2 yoo ta’u,namootni umurii 20 hanga 39 gidduu jiran dhibee kanaaf saaxilamoodha.
 
Ragaan dhaabbatichaa akka agarsiisutti namootni kuma 400 fi kuma 57 qoricha farra HIV ni fayyadamu,waggaatti ammoo namootni kuma 16 ol haaraa dhibee kanaan ni qabamu,akkasumas namoonni kuma 16 ol ni du’u.
 
Waggaa lama booda namoota dhibee kanaan qabaman dhibbeentaa 75 hir’isuuf dhaabbatichi karoorfadheen hojjechaa jira jedheera.
Comments
Loading...