Fana: At a Speed of Life!

Ganamaan ka’uun carraa dhibee kaansarii harmaan qabamuu ni hir’isa jedhame

0 235

Finfinnee, Onkololeessa 28,2011(FBC)-Hirriibaa ganamaan ka’uun keessattuu dubartootni carraa kaansarii harmaaf saaxilamuu kan hir’isu ta’uu qorattootni Biritaaniyaa beeksiisan.

Qorattootni yuunvarsiitii Briistool akka himanitti, ganamaan ka’uu fi kaansarii harmaa maaltu akka walitti fidu beekkamuu baatus,faayidaa olaanaa qabaachuu mirkaneessaniiru.

Haalan rafuun fayyaa namaaf faayidaa qabu irratti qorannoo gaggeeffameen bu’aan kun argame.

Akka ibsa qorattootaatti,ragaalee garaa garaa kan funaanaman yoo ta’u,qorannoo kanarratti dubartootni kuma 2 fi 300 ol irraa DNA fudhachuun qoaratameera.

Qoranniichaanis dubartootni ganamaan ka’an baay’een isaanii carraan dhibee kanaaf saaxilamuu gadi aanaa ta’uu mirkaneessee jira.

Madda: BBC

Comments
Loading...