Fana: At a Speed of Life!

Barattootni 196 hojii kalaqaa isaanii dhiyeessan

0 205

Finfinnee, Onkololeessa 28,2011(FBC)-Ministeerri Barnootaa Siitem Siinarjii waliin ta’uun dorgommii hojii kalaqaa qopheesse Ministeera Innooveeshinii fi Teeknooloojii Finfinneetti gaggeessaa jira.

Barattootni giddu gala 14 irraa dhufan 196 hojii kalaqaa isaanin dorgommiif dhiyeessaa kan jiran yoo ta’u, kalaqni isaanii erga madaalamee booda yoo darbe beekkamtii fi badhaasni ni kennamaaf.

Gita Ministeera Annooveeshinii fi Teeknooloojii kan ture Siiteem Siinarjii hojiilen kalaqaa gara oomishaatti akka galuuf deeggarsa maallaqaa taasisuuf socha’aa kana jiru ta’uu odeeffannoon Ministeericha irraa aragame ni mul’isa.

Comments
Loading...