Fana: At a Speed of Life!

Gaanaatti Artiistii jaarikaan daandiin faayoomse

0 186

Finfinnee, Onkololeessa 14,2011(FBC)-Gaanaatti namtichi Artiist Saragee Kilootee jedhamu daandiiwwan dukkee naannawa isaa jaarikaanii boca dhaagaa koobiliin muruun uwwusuun faayessee jira.

Artiistichi jaarikaanota baay’ee bituun  bara faraanjootaa 2005 irraa eegalee mana isaatti kuusatee ture.

Hojii kanaafis jaarikaanota kuma 30 ol kan fayyadame yoo ta’u, kalaqa isaa kanaafis maqaa Afrogaalooniizim jedhu moggaasee jira.

Artiist Saragee Kilootee hojii kanaaf deeggaraa qacare tokko qabaatus, namoonni naannoo jaarikaana kana mummuruu fi eegun gargaaranii jiru.

Jiraattootni naannichaas hojii qalaqaa kana namootni baay’en dhufanii waan daawwataniif gammachuun guddaan itti dhagahamuu ibsaniiru.

Kilooteen hojii amma eegale kana bara faraanjootaa 2020tti xumuruuf kan karoofate yoo ta’u, naannawa jireenya isaa jaarikaana haalluu keelloo kanaan faayomsuuf hawwii olaanaa qabaachuu himeera.

Madda: BBC

Comments
Loading...