Fana: At a Speed of Life!

Abbaan Taayitichaa ijaarsa daandii 8tiif walii galtee Birrii biliyoona 13.8 mallatteesse

0 341

Finfinnee, Onkololeessa 14,2011(FBC)-Abbaan Taayitaa Daandiwwan Ityoophiyaa walii galtee ijaarsa daandii kiloomeetira 600 Birrii biliyoona 13.8 kontiraata mallatteesse.

Daandiwwan kunneen kanaan dura sadarkaa xaxaraa kan turan yoo ta’u faayidaa isaan kennan irraa ka’amee sadarkaa daandii asfaaltitti akka ol guddatan yaadamee ta’uu ibsameera.

Daandiiwwan sadarkaa asfaaltitti guddisuuf baajatni qabameef;

Adiirqaay – Xalamti; km 76.3

Istee – Simaadaa; km 53.08

Xaarmaa bari-Mallayaa- Saffimeedaa mallayaa-Moolaalee- Wagaree; 118.87km

Masal-Kooraateeruu Looti 1; km 84.02

Masal-Kooraateeruu Looti 2; km 72.34

Jimmaa- Aggaarroo- Laga Dhedheessaa ; km79.07

Arsii-Roobee-Agaarfaa-Alii; kontiraata 1 Alii-Riqicha Waabeetti; km 53.5  fi Wuquroo- Atsaabi daandiiwwan hin ibsamneedha.

Daandii Jimmaa- Aggaarroo- Laga Dhedheessaa ala kaawwan sadarkaa asfaaltitti kan ol guddatan yoo ta’u,ijaarsi isaanii kontiraaktaroota biyya keessaa fi alaa jahaan kan raawwataman ta’a.

Ijaarsi isaanii yeroo xumurameettis oomisha xaafii, qamadii fi ra’ee akkasumas kan biroo naannawa sanatti oomishaman gara gabaatti dhiyeessuf gargaara jedhameera.

Comments
Loading...