Fana: At a Speed of Life!

Soorranni oomeegaa 3n badhaadhe, kaansariin harmaa akka hin babal’anne ni ittisa -qorannaa

0 221
Finfinnee, Onkololeessa 2,2011(FBC)- Soorranni oomeegaa 3n badhaadhe, kaansariin harmaa akka hin babal’anne kan ittisu ta’uu qorannaan muul’ise.
 
Soorranni albuuda fayyaa keenyaf barbaachisaa ta’e; oomeeggaa 3 gosoota nyaataa addaddaa keessaa argama.
 
Qorannaan albuuda kanarratti gaggeeffamemmoo babal’achuu kaansarii harmaa kan ittisu ta’uu agarsiisa.
 
Qorannichis hantuutarratti yaalamee milkaa’aa ta’uun barameera.
 
Qurxummiin saalmoon jedhamu madda oomeeggaa 3ti.
 
Faatii asiidiin oomeegaa 3 qurxummii, nyaata galaana keessaa, midhaan dheedhii, zayita qurxummii, zayita biqilootaa, lawzii, nyaata albuuda fayyaaf barbaachisuun qindaa’e keessaa ni argama.
 
Oomeegaa 3;
1/Mukaa’uu ni ittisa,
2/ Fayyaa onnee ni eega,
3/ Fayyaa sammuu ni cimsa,
4/ Kaansarii harmaa ni ittisa,
5/ Seelonni kaansarii harmaa akka hin facaane ni ittisa,
6/Dhiitoo xannachaa ni ittisa
7/ Dandeettii dhibee ofirraa ittisuu qaama keenyaa ni cimsa,
 
Qorannaan oomeegaa 3 irratti gaggeeffame kunis barruu Maamaarii Glaand Baayoloojii fi Ne’aaplaasiyaa jedhaman irratti maxxanfamee ba’eera.
 
Maddi; https://www.medicalnewstoday
 
Comments
Loading...