Fana: At a Speed of Life!

Fooramiin diinagdee fi biiznasii Afrikaa fi Tuurk har’a eegala

0 211
Finfinnee, Fulbaana 30,2011(FBC)- Fooramiin diinagdee fi biiznasii Afrikaa fi Tuurk har’a eegala.
 
Fooramiin diinagdee fi biiznasii Afrikaa fi Tuurk kun yeroo 2ffaaf kan gaggeeffamu yammuu ta’u, har’aa eegaleeti Istaanbuulitti kan gaggeeffamu.
 
Gamtaan Afrikaa akka beeksisetti fooreamichi mata duree “Tumsaa fi invastimantii waliinitiin milkaa’ina waaraa mirkaneessuu” jedhuun har’aa eegalee guyyoota lamaaf gaggeeffama.
 
Fooramicha Koomiishiniin Gamtaa Afrikaa, Ministeerri Daldalaa Tuurkii fi Boordin Diinagdee Alaa Tuurk qindoominaan qopheessaniiru.
 
Bu’uuraaleen misoomaa, ijaarsi, tuuriizimii fi faashiniin xiyyeeffannaa fooramichaati.
 
Comments
Loading...