Fana: At a Speed of Life!

Dubartii bilbila abbaa manaa ishee eeyyama malee ilaalun hidhaan adabamte

0 711

Finfinnee, Fulbaana 30,2011(FBC)-Araba Emmeretota Gamtoomaniitti dubartiin takka bilbila abbaa manaa ishee eeyyama malee ilaalun hidhamuu ibsame.

Manni Murtii biyyattii himata abbaa manaa dhaggeeffachuun hidhaa ji’a Sadiin haadha manaa adabe.

Suurawwan fi ergaawwan bilbila isaa keessa jiru gara bilbila isheetti dabarfachuutu himataan ibseera.

Ragaalee kanneen bilbila isaa keessaa kan dabarfatte halkan yeroo inni rafee turetti ta’uu himataan mana murtii hubachiisee jira.

Dabalataanis odeeffannoo fi ragaalee dhuunfaa isaa hiriyoota isheetii qooddee jirti.

Haati manaas dhimmicha irratti mana murtii yeroo hubachiistu kanaan dura dubartii biraa waliin yeroo odeeffannoo wal jijjiiran irra gahuu himtee jirti.

Manni murtii bitaa fi mirga dhaggeeffachuun, abbaan manaas ta’ee haati manaa eeyyama malee bilbila walii bananii ilaaluu seerri biyyattii waan daangeessuuf seera kana darbuun himatamtuun hidhaa ji’a Sadii akka adabamtu murteessee jira.

Comments
Loading...