Fana: At a Speed of Life!

Daatan Googl+ burjaajjif saaxilame

0 321
Finfinnee, Fulbaana 29,2011(FBC)- Googl marsaa hawaasummaa Googl+ cufaa jira.
 
Sababiin tarkaanfichi fudhatamuuf daataan miidiyaa hawaasummichaa burjaajjiif saaxilamuu isaatini jedhameera.
 
Daataan namoota dhuunfadhaan qooddatame, burjaajjii namoota hedduudhaf saaxilamuu isaatini jedhameera.
 
Rakkoo amma qaqqabe jedhame kanaaf maamiltoonni Googl kumni 500 saaxilamaniiru.
 
Rakkinichi kanaan dura mudachuun irra ga’amus, dhaabbatichi maamiltootasaa dafee osoo hin beeksisin amma ga’eeras jedhameera.
 
Dhaabbatichi gama isaatin yeroo sanatti rakkoon ture salphaa waan tureefan hin beeksisin hafeera jedha.
 
Googl+ bara Faranjootaa 2011 gabaarra yammuu oolu, kaayyon isaa Feesbuukidhaan dorgomuu ture.
 
Beekamtii fi maamiltoota horatus, amma Feesbuukii fudhatama hin arganne.
 
Rakkoo Googl+ mudateef neetwoorkii mataasaa danda’e kan qopheessu ta’uu Googl himeera.
 
Sheerin dhaabbata dhaabbilee obbolaa Googl; Alfaabeet %1.23 hir’ateera.
 
Maddi; BBC
Comments
Loading...