Fana: At a Speed of Life!

Basaastonni Chaayinaa Aappilii fi Amaazoon burjaajun himame

0 254
Finfinnee, Fulbaana 25,2011(FBC)- Basaastonni Chaayinaa dhaabbilee Ameerikaa Aappilii fi Amaazoon burjaajun himame.
 
Bluumbarg akka gabaasetti daatan dhaabbilee Ameerikaa Aappilii fi Amaazoon dhaabbilee basaasaa Chaayinaatin burjaaja’aniiru.
 
Burjaajjin daataa kan qaqqabe suuppar maaykiroo koompiyuutara dhaabbatichaarratti akka ta’es gabaafameera.
 
Haata’uutii Aappil, Amaazoonii fi dhaabbanni teeknooloojiin isaa burjaajjiif saaxilameera jedhame Suuppar Maaykiroon odeeffannoon Bluumbarg gadhiise dhara jedhaniiru.
 
Bluumbarg gama isaatin gabaasicha hojjechuu isaatin dura dhimmicharratti qorannoo waggaadhaa olii gaggeessaa turuusaa eerera.
 
Akka gabaasichaatti dhaabbileen federaalaa 30 basaasa dhaabbilee Chaayinaatif saaxilamoodha.
 
Dhaabbileen nageenyaa fi basaasaa Ameerikaatis dhimmicharratti akeekkachiisa laachaa turaniiru.
 
Ministeerri Dhimma Alaa Chaayinaa gama isaatin dubbichi soba ta’uu ibsee, saaxilamummaan burjaajjii teeknooloojii rakkoo biyyoota hundaa ta’uu kaasera.
 
Maddi; BBC
Comments
Loading...