Fana: At a Speed of Life!

Eelon Mask ergaa Tiwiitarii dabarsaniin Doolaara miliyoona 20 adabaman

0 263
Finfinnee, Fulbaana 21,2011(FBC)-Itti gaafatmaan dhaabbata Teesilaa kan ta’an Eelon Mask ergaa fuula tiwiitariin dabarsaniin Doolaara miliyoona 20 adabaman.
 
Eelon mask mana murtiin kan adabaman yoo ta’u,guyyoota 45 keessatti aangoo gadilakkisuu akka qaban murtaa’era.
Waggoota Sadiif dhaabbaticha hogganuuf dorgomuu akka hin dandeenyes dhorkamaniiru.
 
Adabbii hoggantichaa maleesa dhaabbatichi adabbii Doolaara walfakkaatu adabameera.
 
Adabbiin kun kan irratti darbeef ji’a hagayya darbe Doolaara Miliyoona 420 kan dhuunfaa isaanii godhachuuf ergaa dabrsaniini.
 
Ergaa tiwiitariin darbe hordofuun gabaan aksiyoona dhaabbatichaa kan ol ka’e yoo ta’u,gadi deebisuuf dirqisifamanii turan.
 
Mask dhalataa Afrikaa Kibbaa yommuu ta’an, qabeenyi isaanii Foorbiisin galmaa’e Doolaara biliyoona 19.7 yoo ta’u, addunyaa irraa qabeenyan sadarkaa 25ffaa irra jiru.
 
Madda: BBC
Comments
Loading...