Fana: At a Speed of Life!

Foolii badaa miilaa ittisuuf

0 467
Finfinnee, Fulbaana 14,2011(FBC)- Foolii badaa miilaa ittisuun ni danda’ama.
 
Malli isaas;
 
1. Erga miila dhiqanneen booda miila keenya kafanaan haxaawuu qabna.
 
Kun seelota gogaa irratti dudu’anii hafan baakteeriyaa keessummessan waan balleessuufi.
 
2. Miila keenya shayiidhaan dhiqachuu.
 
Kunis asiidiin taaniik kan shayii keessatti argamu foolii badaa ittisuuf waan gargaarufi.
 
Guyyaatti daqiiqaa soddomaaf, yoo xiqqaate torban tokkoof miila keenya keessa kaa’uu.
 
3. Bishaan ashaboodhan bulbullee miilla keenya ittiin dhiqachuun gogsinee osoo bishaan biraa itti hin dabalin gogsinee dhiisuu.
 
4. Miila keenya gogsuu qabna. Kunis baakteeriyaan jiidha waan jaallataniif akka carraa hin arganneef.
 
5. Aantii peeriispiiraant kan dafqa ittisan kan yeroo baay’ee bobaa keenyaaf fayyadamnu miilla keenyaafis fayyadamuudhaan akka hin dafqine ittisuu dandeenya.
 
Kun jiidhina balleessudhaan akka baakteeriyaan wal hin horre godha.
 
6. Daakuu (Powder) beekiing soodaa bishaanitti naquun ittiin miilla keenya dhiquu.
 
Kun alkaaliin yookan beeziii waan ta’uuf baakteriyaa irraan miidhaa gaha.
 
7. Viingar bishaan waliin walitti makuun miila keessa kaa’achuun asiidiin viingar keessa jiru akka gargaaru taasisa.
 
8. Kaalsii yeroo yeroon jijjiirrachuu, yoo boqonnaa fudhannu kophee baaqqee kaa’achuu, kophee yeroo yeroon dhiqachuu.
 
 
Gorsi; Dooktar Gurmeessaa Hinkoosaa
Comments
Loading...