Fana: At a Speed of Life!

Roobootiin wantoota galaana jala jiraniif eegumsa gootu kalqamte

0 294

Finfinnee, Fulbaana 10,2011-Roobootiin wantoota galaana jala jiraniif eegumsa gootu kalqamuutu himame.

Roobootiin kun akaakuu qurxummii jeeliifiish jedhamu waliin walfakkaatti

Gurmuun roobootii jeeliifiish uumamaa dabalateefi wantoota naannoo galaana jala jiran salphaatti manca’uu danda’u jedhamaniif akka eegumsa taasisaniif tolfameera jedhame.

Roobootiin bifa dirooniitiin Yunvarsiitii Filooriidaa Atilaantikiitiin tolfame kun ujummoo geengoon hojjetameen gara galaaana jalaatti ergama.

Roobootiin kun osoo hin miidhamiin walitti galchuudhaan karaa ulaa dhiphaa ta’een dabarsuun ni danda’ama.

Ogeessi tokko bifa isaan ittiin hojjetaman jajanii garuu jeeliifiishiin nam-tolchee kun qocaadhaan nyaatamuu malti jechuudhaan akeekkachiiseera.

Akkataa roobootiin kun ittiin bocame bifa naannoo irraan dhiibbaa hin geessifneen akka ta’e dubbata Profeesar Erik Engeberg, Yunvarsiitii Filooriidaa Atilaantik irraa.

Madda: BBC

Comments
Loading...