Fana: At a Speed of Life!

Furdinni garmalee saaxilama dhibee sukkaaratiif sababii ta’a- qorannaa

0 523
Finfinnee, Fulbaana 10,2011 (FBC)- Ameerikaatti namoota 7 keessaa 1 dhibee sukkaaratiif saaxilamaadha.
 
Hedduun isaanii garuu saaxilamuu isaanii hin beekan jedha qorannaan gaggeeffame.
 
Wiirtun Ittisaa fi To’annoo Dhibeewwanii Ameerikaa akka beeksisetti ga’eessonni Ameerikaa 14% dhibee sukkaaratiif saaxilamoodha.
 
Kanneen keessaa 10% dhibichaaf saaxilamuu isaanii kan beekan yammuu ta’u, 4% ammoo hubannumaa akka hin qabaatin eerameera.
 
Dhibeen sukkaaraa namoota miiliyoona 30 miidhudhaan Ameerikaatti sodaa fayyaa isa jabaa ta’eera.
 
Qorannaan dhimmicharratti gaggeeffame akka muul’isutti qaamoleen oomishoota addaddaa oomishan babal’achuu dhibichaa keessaa harka akka qaban eerera.
 
Namoonni dhibichaaf akka hin saaxilamin yaadanis, qorannoo gaggeessanii yeroodhan waa’ee fayyaa isaanii baruun akka irra jiraatu eerameera.
 
Furdinni garmalee saaxilama dhibee sukkaaratiif sababii ta’uu akka malu qorannichi gabaasa isaatin ni hubachiisa.
 
Gabaasa kanaan akka eerametti dhiirri %16, dubartoonni %12 dhibee sukkaaratiif saaxilamoodha.
 
Umriidhan ammoo saaxilamni dabaluu akka malu eerameera.
 
Maddi; www.webmd.com
Comments
Loading...