Fana: At a Speed of Life!

Qala’iinsi ji’a Hagayyaa keessa dhibbentaa 13.4 ta’uun galmaa’e

0 410
Finfinnee, Qaammee 2,2010(FBC)-Ejansiin Istaatiksii ibsa ergeen qala’iinsi jireenyaa ji’a darbe irraa dhibbentaa 0.6 hir’atee jira.
Gosoota nyaataa irratti daballii kan agarsiise yoo ta’u walii gala dhibbentaa 16 ta’ee galmaa’era.
Haa ta’u malee kan ji’a darbee irraa dhibbentaa 0.7n gadi bu’ee jira.
Shaqaxa nyaata hin taane ammo dhibbentaa 10.3 yoo ta’u kan ji’a darbee irraa dhibbentaa 0.6 hir’ateera.
Qala’iinsi ji’a Adoolessaa dhibbentaa 14 ta’ee galmaa’un ni yaadatama.
Comments
Loading...