Fana: At a Speed of Life!

Dhukkubbii garaachaa ofirraa ittisuuf (fooyyessuuf)

0 822

Finfinnee, Qaammee 2,2010(FBC)- Dhukkubbii garaachaa ofirraa ittisuu fi mallattoo isaa.

Mallattoon isaa: nyaata yoo nyaatan dafee garaa nama guutuu, handhuuraa ol garaa nama gubuu, deeffachuu, garaan nama bokokuu (bloating), ol nama guuruu ykn balaqqamsiisuu
Maal gochuu qabnaa?
1. Nyaata yoo nyaannu daddafanii nyaachuu, altakkaatti baay’ee nyaachuu, utuu aarii ykn dhiphuu utuu qabanii nyaachuu dhiisuu.
2. Qorichoota dhukkuubbi akka fooyyessaniif bitannu akka aspirinii, ibuprofen fi kkf yeroo baay’ee fudhachuu dhiisuu.
3. Nyaataaf dhugaatii cooma, zayita, mi’eessituu (spice) hedduu of keessaa qaban nyaachuu dhiisuu.
4. Miirota akka dhiphachuu, aarii fi yaaddoo ofirraa fageessuu.
5. Alkoolii fi waanta kaafenii (caffeine) hedduu ofkeessaa qaban akka bunaa baay’isaanii dhuguu dhiisuu
6. Dhugaatii omishamanii gurguraman kan kaarbooneetii hedduu of keessaa qaban akka kookaa xiqqeessuu.
7. Tamboo xuuxuu dhiisuu ykn namoota fi kutaa tamboon itti xuuxamu irraa fagaachuu.
Dr. Gurmeessaa E.

Comments
Loading...