Fana: At a Speed of Life!

Addunyaa irratti lakkoofsi namoota sochii qaamaa hin taasisnee dabalaa jira 

0 367

Finfinnee, Qaammee 1,2010(FBC)-Namoonni ispportii sochii qaamaa hin hojjenne dabalaa dhufuu Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa beeksiise.

Dhaabbatichi bara faranjootaa 2001 irraa eegalee odeeffannoo sassaaben gabaasa dhiyeessen, namoota addunyaa irra jiraatan keessaa biliyoonni 1.4 kurmaana kana ta’u sochii qaamaa hin hojjetana.

Biyyoota sochiin qaamaa itti hin hojjetamne keessaa biyyoota dinaagdeen fooyya’oo ta’an argamuu gabaasichi eeree jira.

Biyyoota Ameerikaa fi Britaaniyaatti akka lakkoofsa Awurooppatti bara 2001 hanga 2016 gidduutti dhibbeentaa 32 irraa gara 37 ol guddatee jira.

Biyyoota guddina irra jiran keessatti garuu garaa garummaa akka hin qabaanne himameera.

Kuni immoo kan ta’eef biyyoota galii gadi aanaa qaban keessatti carraan geejjiba argachuu gadii aanaa waan ta’eefi.

Akka gabaasa kanaatti lakkoofsi dubartoota sochii qaamaa taasisanii kan dhiiratii gadi.

Haalli amma jiru haala kanaan itti fufnaan Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa karoora bara faranjootaa 2025tti qabate dhibbeentaa 10 hir’isa jedhameera.

Sochii qaamaa taasisuu dhabuun dhibeewwan garaa garaaf kan nama saaxilu ta’uu qorannoowwan mirkaneessaniiru.

Madda፦ www.bbc.com

Comments
Loading...