Fana: At a Speed of Life!

Hattuu kophee miila mirgaa qofa hate

0 628

Finfinnee, Hagayya 29,2010(FBC)- Ameerikaa kutaa bulchiinsa Varjiiniyaatti hattuun suuqii cabsuun kophee miila mirgaa qofa hate bahe jedha odeeffannoon.

Hattichi maalif akka kophee miila mirgaa qofa akka hate wanti hime jiraachuu dhabus daddaffiin hate miliquuf ariitti keessa ta’uu danda’a jedhameera.

Kophee miila mirgaa 13 kan hate yoo ta’u, abbaan suuqii gochichi nama dinqisiisa jedhee jira.

Hattuun kun kophee cimdii fi huccuu biroo suuqii keessatti argaman osoo fudhachuu danda’uu maalif kophee qeenxee qofarratti akka xiyyeeffate wanti beekkame hin jiru.

Poolisiin kaameraa iccitii waraabde fayyadamuun hatticha seera jala oolchuf socha’aa  jira.

Haa ta’u malee hattuun kun yeroo yakka kana raawwachaa turetti fuula isaa waan haguugef adda baasuf rakkisaadha jedhame.

Madda: upi.com

Comments
Loading...