Fana: At a Speed of Life!

Galmeen meeshaalee teelekoomaa awtomaatika ta’e

0 557
Finfinnee, Hagayya 25,2010(FBC)- Galmeen meeshaalee tajaajilaa teelekoom awtomaatika ta’uun ibsame.
 
Maamiltoonni gara wiirtulee gurgurtaa Iityoo Teelekoomis ta’e gara biraa osoo hin deemin bakka jiranii meeshaalee teelekoom isaanii galmeessifachuu ni danda’u jedhameera.
 
Maamiltoonni dhaabbatichaa bilbiloota sochootuu bittanii fayyadamuun dura siim kaardii itti galchuudhan hojjechuusaa yaaltanii akka mirkaneeffattan dhaamameera.
 
Haala bilbila sochootuu mirkaneeffachuudhaf dura *868# bilbilaa.
 
Itti aansudhaan lakkoofsa 1 tuqaatii lakkoofsa addaa bilbila sochooturra jiru filachuudhan itti galchuun bilbilichi eeyyamamaa ta’uu isaa mirkaneeffadhaa.
Comments
Loading...